Poslovno svetovanje

Poslovno in finančno svetovanje je zelo svojevrstno področje, zato ga je potrebno prilagoditi potrebam vsake stranke. Nihče si ne želi biti povprečen, saj nam povprečnost ne zagotavlja prednosti pred konkurenco in s tem dolgoročnega obstoja na trgu. Z dobrim in strokovnim nasvetom si tako zagotovite konkurenčno prednost in posezite po višjih ciljih v vseh fazah življenjskega cikla podjetja.

Nudimo naslednje storitve

Izdelava poslovnega načrta

Kvalitetno in strokovno pripravljen poslovni načrt vam predstavlja osnovo za sprejem poslovnih odločitev in vam nudi pomoč pri iskanju financiranja, zagonu ali nadaljnji rasti podjetja. Vsebina in struktura poslovnega načrta sta prilagojena potrebam stranke.

01

S pomočjo analize stroškov vam naši strokovnjaki pomagajo ugotoviti, kje so možni prihranki, vam predlagajo ukrepe za dosego prihrankov in jih skupaj z vami tudi implementirajo.

02

Stroškovna optimizacija poslovanja

Poslovno prestrukturiranje podjetja

V kolikor podjetje ni več konkurenčno drugim igralcem na trgu je potrebno ugotoviti kje leži razlog (pomanjkanje kvalitetnega kadra, slaba kakovost izdelka/storitve, pomanjkanje finančnih sredstev za nadaljnjo rast in razvoj, ali kje drugje). S pomočjo ključnih zaposlenih v podjetju pripravimo celovito analizo obstoječega stanja, ter pripravimo načrt, ki predstavlja podlago za izvedbo prestrukturiranja, pri čemer na željo stranke tudi sodelujemo in tako pripomoremo k hitrejši in lažji uvedbi sprememb.

03

Našim strankam pripravimo vse potrebno za brezskrbno ustanovitev podjetja v Sloveniji ali na Hrvaškem. Posredujemo vsa navodila, pripravimo ustanovitveni akt oziroma družbeno pogodbo, odpremo podjetje in bančni račun, ter pripravimo prijavo za pridobitev davčne številke. Stranka zgolj sodeluje z nami tekom ustanovitvenega postopka in enkrat obišče notarja.

04

Svetovanje pri ustanovitvi podjetja

Prenos družinskega podjetja

Največkrat do prenosa pride v zreli fazi razvoja družinskega podjetja, ko lastnik sprejme odločitev o predaji dejavnosti ali imetništva poslovnih deležev svojim potomcem. Pri prenosu podjetja lahko govorimo o prenosu dejavnosti (s.p.) ali o prenosu lastništva (d.o.o.), kjer se prenaša imetništvo poslovnih deležev. Našim strankam nudimo celovito svetovanje v postopku prenosa podjetja.

05

Potrebujete svetovanje?

V kolikor potrebujete našo storitev ali ponudbo, smo vam z veseljem na voljo preko spodnjega kontaktnega obrazca, ki vam omogoča, da sporočilu priložite tudi relevantne datoteke. Po hitrem pregledu bo zadeva dodeljena osebnemu svetovalcu, ki bo v najkrajšem možnem času stopil z vami v stik.