Pravno svetovanje

Pri Argos Consulting smo zavezani, da našim strankam nudimo vrhunske pravne storitve, ki jim zagotavljajo dodano vrednost. Več desetletij izkušenj na področju gospodarskega prava nam omogoča, da vsaki naši stranki nudimo učinkovito in celovito rešitev. Pravno svetovanje nudimo tako pravnim kot tudi fizičnim osebam.

Svetujemo na naslednjih področjih

Gospodarsko pravo

Nudimo svetovanje pri pripravi pogodb in ostalih dokumentov, ustanovitve in upravljanje družb, oblikovanje pravnih aktov družb, svetovanje na področju pravic družbenikov ali delničarjev, pomoč pri sklicu in izvedbi skupščine delničarjev ali družbenikov.

01

(stečaji, likvidacije, prisilne poravnave)

Svetovanje vključuje postopke stečaja, likvidacije, kot tudi prisilne poravnave. Ponujamo rešitve pri nastalih problemih insolventnosti, vključno s postopki za izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj ter odgovornostjo organov upravljanja in/ali nadzora.

02

Insolvenčno pravo in prestrukturiranja

Izvršilno pravo

Kot zadnji stadij uveljavljanja pravic nudimo vodenje postopkov izterjave terjatev, od poizkusa mirnega poplačila do same sodne izvršbe, sestavljanje predlogov za izdajo začasnih ali predhodnih odredb, poizvedbe o premoženjskem stanju dolžnika.

03

V okviru civilnega prava vam v prvi vrsti nudimo sestavo pogodb in drugih dokumentov, vendar naše delo obsega tudi obligacijsko, odškodninsko in stvarno pravo.

04

Civilno pravo

Davčno pravo

Davčno pravo je posebni upravni postopek, kjer vam nudimo svetovanje v davčnih postopkih, skupaj z zastopanjem pred davčnimi organi in upravnim sodiščem.

05

Kot del civilnega prava, naše storitve na tem pravnem področju vključujejo sestavo oporok, svetovanje in zastopanje strank v zapuščinskih postopkih in pravdnih postopkih v zvezi z zapuščino.

06

Dedno pravo

Nepremičninsko pravo

Zajema pregled evidenc nepremičnin, pripravo ali pregled nepremičninskih pogodb ter svetovanje v zemljiškoknjižnih postopkih.

07

Pravno pomoč na tem področju nudimo v zvezi z ugovori zoper plačilni nalog, zahtevo za sodno varstvo ter zastopanje na naroku pred prekrškovnimi organi in sodiščem.

08

Prekrškovno pravo

Na področju Hrvaške pa strankam nudimo svetovanje pri insolvenčnem in nepremičninskem pravu

Potrebujete svetovanje?

V kolikor potrebujete našo storitev ali ponudbo, smo vam z veseljem na voljo preko spodnjega kontaktnega obrazca, ki vam omogoča, da sporočilu priložite tudi relevantne datoteke. Po hitrem pregledu bo zadeva dodeljena osebnemu svetovalcu, ki bo v najkrajšem možnem času stopil z vami v stik.